Januari 2021 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 430 miljoner kronor i januari, vilket är 7 miljoner kronor (0,5 procent) högre än samma månad 2020.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
jan 2021
Förändring
jämfört med
jan 2020
Utfall
jan-jan 2021
Förändring
jämfört med
jan-jan 2020
SB + ÄB
2021
1 Rikets styrelse 1 430 7 1 430 7 16 135
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 125 - 1 125 - 1 977
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 64 8 64 8 915
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 4 1 4 1 100
2:5 Riksrevisionen 25 - 1 25 - 1 352
4:1 Regeringskansliet m.m. 675 - 30 675 - 30 8 176
5:1 Länsstyrelserna m.m. 279 14 279 14 3 677
6:1 Allmänna val och demokrati 3 - 2 3 - 2 107
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 1 - 1 1 - 1 118
8:1 Mediestöd 100 17 100 17 932
Övriga anslag 153 2 153 2 780
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 80 0 80 0 148
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 9 0 9 0 118
3:1 Sametinget 3 0 3 0 59
6:2 Justitiekanslern 5 1 5 1 53
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 9 2 9 2 112
6:4 Valmyndigheten 1 0 1 0 21
6:5 Stöd till politiska partier 42 0 42 0 169
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter 25
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 0 0 2
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 4 1 4 1 44
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 2 0 29
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt