September 2020 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar  Statschefen, Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 215 miljoner kronor i september, vilket är 93 miljoner kronor (8,3 procent) högre än samma månad 2019. Det beror på att utfallet för anslag 8:1 Mediestöd blev 114 miljoner kronor högre i september.

För de första tre kvartalen uppgick utfallet till 11 303 miljoner kronor, vilket är 103 miljoner kronor (0,9 procent) högre än motsvarande period 2019. Utfallet för anslag 8:1 Mediestöd blev 409 miljoner kronor högre för perioden och uppgick till 912 miljoner kronor. Det är en ökning med 81,2 procent. Det högre utfallet består bland annat av utbetalat stöd om 150 miljoner kronor för utgivning med anledning av Covid-19.  

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
sep 2020
Förändring
jämfört med
sep 2019
Utfall
jan-sep 2020
Förändring
jämfört med
jan-sep 2019
SB + ÄB
2020
1 Rikets styrelse 1 215 93 11 303 103 15 984
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 125 - 3 758 - 33 969
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 72 7 621 25 861
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 7 - 3 55 - 27 100
2:5 Riksrevisionen 28 3 241 - 7 348
4:1 Regeringskansliet m.m. 539 1 5 653 - 42 7 922
5:1 Länsstyrelserna m.m. 236 - 21 2 313 92 3 312
6:1 Allmänna val och demokrati 9 3 96 - 303 145
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 4 1 106 - 4 118
8:1 Mediestöd 162 114 912 409 1 462
Övriga anslag 34 - 9 547 - 5 746
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 0 - 6 122 - 3 146
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 9 - 1 80 3 112
3:1 Sametinget 3 - 2 36 - 2 55
6:2 Justitiekanslern 4 0 39 0 53
6:3 Datainspektionen 10 1 81 5 120
6:4 Valmyndigheten 2 0 13 - 3 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 127 2 169
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 - 1 1 - 9 2
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 30 2 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 18 - 1 29
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt