Augusti 2020 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution blev 971 miljoner kronor i augusti, vilket är 34 miljoner kronor (3,7 procent) högre än samma månad 2019.

För perioden januari-augusti uppgår utfallet för utgiftsområdet till 7 707 miljoner kronor. Det är 209 miljoner kronor (2,8 procent) högre än samma period 2019.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
aug 2020
Förändring
jämfört med
aug 2019
Utfall
jan-aug 2020
Förändring
jämfört med
jan-aug 2019
SB + ÄB
2020
3 Skatt, tull och exekution 971 34 7 707 209 12 312
1:1 Skatteverket 662 26 5 079 129 8 170
1:2 Tullverket 156 12 1 339 86 2 133
1:3 Kronofogdemyndigheten 152 - 4 1 289 - 7 2 009
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt