Augusti 2020 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar  Statschefen, Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 041 miljoner kronor i augusti, vilket är 22 miljoner kronor (2,1 procent) lägre än samma månad 2019.

För perioden januari–augusti uppgår utfallet för utgiftsområdet till 10 087 miljoner kronor, vilket är 10 miljoner (0,1 procent) högre än motsvarande period 2019.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
aug 2020
Förändring
jämfört med
aug 2019
Utfall
jan-aug 2020
Förändring
jämfört med
jan-aug 2019
SB + ÄB
2020
1 Rikets styrelse 1 041 - 22 10 087 10 15 984
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 47 - 2 633 - 30 969
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 58 - 7 549 17 861
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 5 - 1 48 - 23 100
2:5 Riksrevisionen 27 - 1 214 - 10 348
4:1 Regeringskansliet m.m. 644 9 5 113 - 44 7 922
5:1 Länsstyrelserna m.m. 205 19 2 078 113 3 312
6:1 Allmänna val och demokrati 9 0 87 - 306 145
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 1 0 102 - 6 118
8:1 Mediestöd 4 - 41 750 295 1 462
Övriga anslag 41 3 513 4 746
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 12 5 122 3 146
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 8 0 71 4 112
3:1 Sametinget 3 0 33 0 55
6:2 Justitiekanslern 3 - 1 34 0 53
6:3 Datainspektionen 9 - 1 71 5 120
6:4 Valmyndigheten 1 0 11 - 3 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 127 2 169
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 1 - 8 2
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 27 2 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 16 - 1 29
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt