Juli 2020 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar  Statschefen, Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 355 miljoner kronor i juli, vilket är 13 miljoner kronor (0,9 procent) högre än samma månad 2019.

Mediestöd har i två ändringsbudgetar totalt fått en anslagsökning på 700 miljoner kronor. Delar av stödet är till dagspress vars annonsintäkter minskat på grund av coronapandemin. Den största delen av stödet är ett tillfälligt stöd för allmänna nyhetsmedier, dvs. även de dagstidningar som oftast inte är stödberättigade enligt presstödsförordningen (1990:524), samt exempelvis webbaserade nyhetsmedier och gratistidningar för att säkerställa allmänhetens tillgång till journalistik.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
juli 2020
Förändring
jämfört med
juli 2019
Utfall
jan-juli 2020
Förändring
jämfört med
jan-juli 2019
SB + ÄB
2020
1 Rikets styrelse 1 355 13 9 046 32 15 904
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 132 - 19 586 - 28 969
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 74 9 490 25 861
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 8 - 4 43 - 22 100
2:5 Riksrevisionen 25 - 4 187 - 9 348
4:1 Regeringskansliet m.m. 709 - 8 4 469 - 52 7 922
5:1 Länsstyrelserna m.m. 191 9 1 872 94 3 232
6:1 Allmänna val och demokrati 6 - 24 78 - 306 145
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 1 - 1 101 - 5 118
8:1 Mediestöd 131 54 746 336 1 462
Övriga anslag 79 0 472 1 746
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 1 - 6 111 - 2 146
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 10 3 63 4 112
3:1 Sametinget 3 0 30 0 55
6:2 Justitiekanslern 5 1 31 1 53
6:3 Datainspektionen 10 2 62 6 120
6:4 Valmyndigheten 2 0 10 - 2 20
6:5 Stöd till politiska partier 42 1 127 2 169
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 - 1 1 - 8 2
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 4 0 24 2 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 14 - 1 29
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt