Juni 2020 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar  Statschefen, Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 388 miljoner kronor i juni, vilket är 190 miljoner kronor (15,9 procent) högre än samma månad 2019. Det högre utfallet avser framför allt utgifter för anslag 8:1 Mediestöd som uppgick till 239 miljoner kronor mer än samma månad 2019.

Mediestöd har i två ändringsbudgetar totalt fått en anslagsökning på 700 miljoner kronor. Delar av stödet är till dagspress vars annonsintäkter minskat på grund av det nya coronaviruset. Den största delen av stödet är ett tillfälligt stöd för allmänna nyhetsmedier, dvs. även de dagstidningar som oftast inte är stödberättigade enligt presstödsförordningen (1990:524), samt exempelvis webbaserade nyhetsmedier och gratistidningar för att säkerställa allmänhetens tillgång till journalistik med anledning av det nya coronaviruset.

För det första halvåret uppgår utgifterna i utgiftsområdet till 7 691 miljoner kronor. Det är 19 miljoner kronor högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
juni 2020
Förändring
jämfört med
juni 2019
Utfall
jan-juni 2020
Förändring
jämfört med
jan-juni 2019
SB + ÄB
2020
1 Rikets styrelse 1 388 190 7 691 19 15 904
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 47 6 454 - 9 969
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 76 10 417 16 861
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 7 - 17 35 - 19 100
2:5 Riksrevisionen 25 - 3 162 - 6 348
4:1 Regeringskansliet m.m. 596 - 23 3 761 - 44 7 922
5:1 Länsstyrelserna m.m. 298 5 1 681 85 3 232
6:1 Allmänna val och demokrati 14 - 17 72 - 282 145
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 1 - 1 101 - 4 118
8:1 Mediestöd 286 239 615 281 1 462
Övriga anslag 37 - 9 393 1 746
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 110 3 146
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 8 - 2 53 1 112
3:1 Sametinget 3 - 3 26 0 55
6:2 Justitiekanslern 5 0 26 0 53
6:3 Datainspektionen 8 - 2 52 3 120
6:4 Valmyndigheten 1 - 1 8 - 2 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 85 1 169
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 - 2 1 - 6 2
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 20 2 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 12 - 1 29
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt