Maj 2020 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution blev 946 miljoner kronor i maj, vilket är 18 miljoner kronor (1,9 procent) högre än 2019.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 4 740 miljoner kronor. Det är 93 miljoner kronor (2,0 procent) högre än samma period 2019.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
maj 2020
Förändring
jämfört med
maj 2019
Utfall
jan-maj 2020
Förändring
jämfört med
jan-maj 2019
SB + ÄB
2020
3 Skatt, tull och exekution 946 18 4 740 93 12 312
1:1 Skatteverket 617 5 3 114 53 8 170
1:2 Tullverket 171 14 828 49 2 133
1:3 Kronofogdemyndigheten 158 - 1 798 - 8 2 009
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt