Maj 2020 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor. Utgiftsområdet omfattar även verksamhet inom utbildning och forskning.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev i maj 724 miljoner kronor, vilket är 49 miljoner kronor lägre än i maj 2019.

Utfallet hittills i år blev 358 miljoner kronor (8,7 procent) högre än motsvarande period 2019. Utgifterna från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur har sammantaget ökat med 378 miljoner kronor. Det beror främst på att utbetalningarna till fleråriga projekt inom ramen för EU:s program ökar generellt mot slutet av programperioden eftersom att allt fler projekt påbörjats och upparbetar mer kostnader när programperioden fortskrider. Aktuell programperiod avser 2014-2020.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
maj 2020
Förändring
jämfört med
maj 2019
Utfall
jan-maj 2020
Förändring
jämfört med
jan-maj 2019
SB + ÄB
2020
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 724 - 49 4 471 358 20 521
1:2 Insatser för skogsbruket 12 6 75 33 345
1:10 Gårdsstöd m.m. 3 - 1 153 - 22 7 345
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 187 - 34 1 177 63 3 719
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 139 24 944 378 3 637
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 165 5 827 23 1 985
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 47 - 2 239 - 20 571
Övriga anslag 170 - 48 1 056 - 98 2 918
1:1 Skogsstyrelsen 39 1 216 15 500
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 0 64 2 153
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 11 1 52 7 126
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 5 1 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 5 - 2 53 6 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 25 11 53
1:8 Statens jordbruksverk 57 - 4 262 4 601
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 1 0 3 1 7
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 0 - 1 25 - 59 144
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 - 1 10 - 3 33
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 6 1 36 - 37 196
1:14 Livsmedelsverket 21 0 112 1 257
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 8 - 40 76 - 27 261
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 44 2 45
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 7 2 169
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 4 1 43 7 114
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 5 - 4 15 - 29 107
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt