Maj 2020 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt uppgick till 168 miljoner kronor, vilket är 99 miljoner kronor (37,0 procent) lägre än i maj 2019.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 1 150 miljoner kronor. Det är 53 miljoner kronor (4,8 procent) högre än motsvarande period 2019.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
maj 2020
Förändring
jämfört med
maj 2019
Utfall
jan-maj 2020
Förändring
jämfört med
jan-maj 2019
SB + ÄB
2020
19 Regional tillväxt 168 - 99 1 150 53 3 673
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 78 - 27 529 55 1 691
1:2 Transportbidrag 1 - 57 193 10 455
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 89 - 14 428 - 13 1 527
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt