Maj 2020 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar  Statschefen, Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 197 miljoner kronor i  maj, vilket är 9 miljoner kronor (0,7 procent) lägre än samma månad 2019.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
maj 2020
Förändring
jämfört med
maj 2019
Utfall
jan-maj 2020
Förändring
jämfört med
jan-maj 2019
SB + ÄB
2020
1 Rikets styrelse 1 197 - 9 6 303 - 171 15 904
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 46 - 5 407 - 16 969
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 66 - 3 341 6 861
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 6 - 2 29 - 1 100
2:5 Riksrevisionen 26 - 2 137 - 2 348
4:1 Regeringskansliet m.m. 661 - 8 3 165 - 21 7 922
5:1 Länsstyrelserna m.m. 286 24 1 382 80 3 232
6:1 Allmänna val och demokrati 11 - 20 58 - 265 145
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 1 - 1 100 - 3 118
8:1 Mediestöd 54 7 329 42 1 462
Övriga anslag 40 1 356 11 746
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 104 3 146
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 10 0 45 3 112
3:1 Sametinget 3 - 1 23 3 55
6:2 Justitiekanslern 5 1 21 0 53
6:3 Datainspektionen 10 2 44 5 120
6:4 Valmyndigheten 1 - 1 7 - 1 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 85 1 169
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 1 - 4 2
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 17 1 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 10 - 1 29
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt