April 2020 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar  Statschefen, Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 279 miljoner kronor i april, vilket är 5 miljoner kronor (0,4 procent) högre än samma månad 2019.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
april 2020
Förändring
jämfört med
april 2019
Utfall
jan-april 2020
Förändring
jämfört med
jan-april 2019
SB + ÄB
2020
1 Rikets styrelse 1 279 5 5 106 - 162 15 131
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 47 - 7 361 - 11 969
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 79 18 275 9 861
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 7 - 1 23 0 100
2:5 Riksrevisionen 27 - 2 111 0 348
4:1 Regeringskansliet m.m. 675 - 8 2 504 - 14 7 922
5:1 Länsstyrelserna m.m. 291 22 1 096 55 3 172
6:1 Allmänna val och demokrati 5 - 19 47 - 245 142
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 7 - 1 99 - 2 118
8:1 Mediestöd 58 0 275 36 762
Övriga anslag 82 2 316 9 736
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 98 3 146
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 7 - 1 35 3 112
3:1 Sametinget 5 0 20 4 55
6:2 Justitiekanslern 4 0 17 0 53
6:3 Datainspektionen 11 4 35 3 110
6:4 Valmyndigheten 1 0 5 - 1 20
6:5 Stöd till politiska partier 42 1 85 1 169
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 - 1 1 - 4 2
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 13 1 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 - 1 8 - 1 29
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt