Mars 2020 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan blev i mars 181 miljoner kronor. Det är 16 miljoner kronor (9,7 procent) högre än i mars 2019. Utfallet för det första kvartalet 2020 blev 213 miljoner kronor (25,7 procent) lägre. Utbetalningarna från detta utgiftsområde styrs i hög grad av avtal och kan variera från en månad till en annan.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
mars 2020
Förändring
jämfört med
mars 2019
Utfall
jan-mars 2020
Förändring
jämfört med
jan-mars 2019
SB + ÄB
2020
5 Internationell samverkan 181 16 615 - 213 2 028
1:1 Avgifter till internationella organisationer 146 17 504 - 218 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 7 - 8 24 - 3 193
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 1 11 2 45
1:9 Svenska institutet 12 - 1 37 0 131
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 3 6 11 7 176
Övriga anslag 9 2 28 0 154
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 2 0 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 - 1 0 - 1 5
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 4 2 12 1 72
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 7 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 5 0 19
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 2 0 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget