Mars 2020 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution blev 976 miljoner kronor i mars, vilket är 62 miljoner kronor (6,8 procent) högre än 2019.

För det första kvartalet uppgår utfallet för utgiftsområdet till 2 796 miljoner kronor. Det är 67 miljoner kronor (2,5 procent) högre än första kvartalet 2019.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
mars 2020
Förändring
jämfört med
mars 2019
Utfall
jan-mars 2020
Förändring
jämfört med
jan-mars 2019
SB + ÄB
2020
3 Skatt, tull och exekution 976 62 2 796 67 12 081
1:1 Skatteverket 635 48 1 828 34 7 949
1:2 Tullverket 169 12 486 37 2 123
1:3 Kronofogdemyndigheten 172 2 482 - 4 2 009
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget