Mars 2020 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utfallet för Näringsliv uppgick till 425 miljoner kronor i mars. Det är 56 miljoner kronor (11,6 procent) lägre än i mars 2019.

För det första kvartalet uppgår utfallet för utgiftsområdet till 1 734 miljoner kronor. Det är 44 miljoner kronor (2,6 procent) högre än motsvarande period 2019.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
mars 2020
Förändring
jämfört med
mars 2019
Utfall
jan-mars 2020
Förändring
jämfört med
jan-mars 2019
SB + ÄB
2020
24 Näringsliv 425 - 56 1 734 44 14 604
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 139 - 11 353 67 2 953
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 380 6 759
1:5 Näringslivsutveckling 72 - 90 100 - 99 693
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 160 2 160
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 0 67 0 269
1:21 Patent- och registreringsverket 26 - 2 80 - 3 337
1:22 Stöd vid korttidsarbete 2 420
1:23 Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag 5 000
2:3 Exportfrämjande verksamhet 39 12 109 14 367
Övriga anslag 126 35 485 57 1 645
1:1 Verket för innovationssystem 21 0 62 0 253
1:4 Tillväxtverket 22 3 69 1 304
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 5 1 14 2 63
1:7 Turistfrämjande 0 0 52 24 105
1:8 Sveriges geologiska undersökning 16 1 60 4 240
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 - 1 1 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 2 - 2 14
1:11 Bolagsverket 3 0 10 - 2 47
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 2 0 8
1:13 Konkurrensverket 13 0 39 3 155
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 11
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 2 1 2 1 25
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 0 0 75 15 76
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 17 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 7 7 7 7 18
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 4 8 3 36
2:2 Kommerskollegium 6 - 1 19 - 2 92
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 17 0 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 21 21 21 2 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 8 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 50
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget