Mars 2020 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor. Utgiftsområdet omfattar även verksamhet inom utbildning och forskning.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev i mars 896 miljoner kronor, vilket är 19 miljoner kronor högre än i mars 2019.

Utfallet det första kvartalet 2020 blev 298 miljoner kronor (11,5 procent) högre än motsvarande period 2019. Utgifterna för åtgärder för landsbygdens miljö och struktur samt landsbygdsstöd finansierat från EU har sammantaget ökat med 103 miljoner kronor. Det beror främst på att utbetalningarna till fleråriga projekt inom ramen för EU:s program ökar generellt mot slutet av programperioden eftersom att allt fler projekt påbörjas och upparbetar mer kostnader när programperioden fortskrider.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
mars 2020
Förändring
jämfört med
mars 2019
Utfall
jan-mars 2020
Förändring
jämfört med
jan-mars 2019
SB + ÄB
2020
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 896 19 2 894 298 19 790
1:2 Insatser för skogsbruket 29 11 46 16 252
1:10 Gårdsstöd m.m. 9 - 16 144 - 21 7 345
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 246 - 23 786 103 3 896
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 177 22 608 252 2 987
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 165 5 496 14 1 985
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 40 3 140 - 25 571
Övriga anslag 229 17 673 - 40 2 753
1:1 Skogsstyrelsen 49 7 128 6 488
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 14 2 39 2 153
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 11 2 31 4 126
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 - 1 2 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 8 0 31 8 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 25 11 53
1:8 Statens jordbruksverk 79 26 166 13 601
1:9 Bekämpande av växtskadegörare - 1 - 1 1 - 1 7
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 0 - 12 25 - 55 144
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 - 2 5 - 2 33
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 7 - 9 22 - 40 164
1:14 Livsmedelsverket 22 3 69 1 257
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 14 8 39 28 261
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 43 2 43
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 1 0 6 2 50
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 2 2 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 19 - 3 29 - 2 114
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 - 1 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 3 - 6 9 - 18 107
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget