Mars 2020 Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är främst Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och affärsverket Svenska kraftnät som ansvarar för att genomföra åtgärderna inom området.

Utfall för utgiftsområdet Energi

Miljoner kr

Utfallet för Energi uppgick till 494 miljoner kronor i mars 2020. Det är 228 miljoner kronor (85,8 procent) högre än i mars 2019.

För det första kvartalet uppgår utfallet för utgiftsområdet till 768 miljoner kronor. Det är 235 miljoner kronor (44,1 procent) högre än motsvarande period 2019.

Det högre utfallet beror främst på att utgifterna för stöd till solceller, biogas och energilagring blev 171 miljoner kronor högre än samma kvartal 2019.

Utgiftsområde 21 Energi, miljoner kronor
Utfall
mars 2020
Förändring
jämfört med
mars 2019
Utfall
jan-mars 2020
Förändring
jämfört med
jan-mars 2019
SB + ÄB
2020
21 Energi 494 228 768 235 3 469
1:1 Statens energimyndighet 22 - 4 80 2 305
1:2 Insatser för energieffektivisering 68 39 92 47 203
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 0 0 0 0 25
1:4 Energiforskning 193 7 328 - 1 1 568
1:5 Laddinfrastruktur längs större vägar 50
1:7 Energiteknik 171 171 172 171 835
1:8 Elberedskap 12 - 2 34 - 13 258
Övriga anslag 27 17 62 30 226
1:6 Energimarknadsinspektionen 11 1 31 6 135
1:9 Avgifter till internationella organisationer 1 0 15 12 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 16 16 17 17 65
1:3 (2019) Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 0
1:5 (2019) Planeringsstöd för vindkraft 0 - 4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget