Mars 2020 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt uppgick till 374 miljoner kronor i mars, vilket är 213 miljoner kronor (132,6 procent) högre än i mars 2019.

Jämfört med mars 2019 är utgifter för stöd till socioekonomiskt eftersatta kommuner och regioner (58 miljoner kronor), Tillväxtverkets del för regionala tillväxtåtgärder (67 miljoner kronor) och transportbidrag (60 miljoner kronor) högre 2020.

För det första kvartalet uppgår utfallet för utgiftsområdet till 684 miljoner kronor. Det är 222 miljoner kronor (48 procent) högre än motsvarande period 2019.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
mars 2020
Förändring
jämfört med
mars 2019
Utfall
jan-mars 2020
Förändring
jämfört med
jan-mars 2019
SB + ÄB
2020
19 Regional tillväxt 374 213 684 222 3 673
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 200 124 336 127 1 691
1:2 Transportbidrag 80 60 154 70 455
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 95 29 194 24 1 527
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget