Mars 2020 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev 8 110 miljoner kronor i mars, vilket är 234 miljoner kronor högre än utfallet för mars 2019. Det högre utfallet avser främst utgifter för föräldrapenning respektive tillfällig föräldrapenning. Dessa förmåner finansieras från anslaget 1:2 Föräldraförsäkring.

För det första kvartalet uppgår det samlade utfallet för utgiftsområdet till 24 672 miljoner kronor, vilket är 223 miljoner kronor (0,9 procent) högre än motsvarande period 2019. De högre utgifterna avser främst utgifter för föräldrapenning som finansieras från anslaget 1:2 Föräldraförsäkring.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
mars 2020
Förändring
jämfört med
mars 2019
Utfall
jan-mars 2020
Förändring
jämfört med
jan-mars 2019
SB + ÄB
2020
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 110 234 24 672 223 101 430
1:1 Barnbidrag 2 780 16 8 301 33 33 494
1:2 Föräldraförsäkring 3 712 250 11 286 250 47 289
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 319 - 34 921 - 119 4 691
1:7 Pensionsrätt för barnår 630 22 1 891 66 7 565
1:8 Bostadsbidrag 355 - 5 1 335 8 4 746
Övriga anslag 313 - 15 939 - 15 3 645
1:3 Underhållsstöd 221 - 20 669 - 27 2 627
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 3 - 1 20
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 91 6 267 13 997
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget