Mars 2020 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev 3 076 miljoner kronor i mars, vilket är 196 miljoner kronor högre än i mars 2019.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
mars 2020
Förändring
jämfört med
mars 2019
Utfall
jan-mars 2020
Förändring
jämfört med
jan-mars 2019
SB + ÄB
2020
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 076 196 9 216 563 36 542
1:1 Garantipension till ålderspension 1 210 108 3 630 314 14 941
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 846 - 34 2 553 - 101 9 805
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 860 104 2 559 295 10 026
1:4 Äldreförsörjningsstöd 98 3 292 9 1 175
2:1 Pensionsmyndigheten 61 15 181 47 596
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget