Mars 2020 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar  Statschefen, Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 220 miljoner kronor i mars, vilket är 265 miljoner kronor (17,8 procent) lägre än samma månad 2019. För första kvartalet uppgick utfallet till 3 827 miljoner kronor, vilket är 166 miljoner kronor (4,2 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
mars 2020
Förändring
jämfört med
mars 2019
Utfall
jan-mars 2020
Förändring
jämfört med
jan-mars 2019
SB + ÄB
2020
1 Rikets styrelse 1 220 - 265 3 827 - 166 15 131
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 130 1 314 - 4 969
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 65 - 7 195 - 9 861
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 7 0 15 1 100
2:5 Riksrevisionen 31 1 84 1 348
4:1 Regeringskansliet m.m. 462 - 79 1 829 - 6 7 922
5:1 Länsstyrelserna m.m. 284 23 805 33 3 172
6:1 Allmänna val och demokrati 28 - 213 42 - 226 142
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 88 - 1 91 - 1 118
8:1 Mediestöd 81 7 217 36 762
Övriga anslag 44 4 234 7 736
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 92 3 146
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 10 1 28 4 112
3:1 Sametinget 8 3 15 4 55
6:2 Justitiekanslern 5 1 13 0 53
6:3 Datainspektionen 8 0 23 - 1 110
6:4 Valmyndigheten 1 0 4 - 1 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 42 1 169
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 1 - 4 2
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 10 1 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 1 - 1 6 0 29
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget