Februari 2020 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Utfallet för Internationellt bistånd blev i februari 4 546 miljoner kronor, vilket är 85 miljoner kronor högre än i februari föregående år.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
feb 2020
Förändring
jämfört med
feb 2019
Utfall
jan-feb 2020
Förändring
jämfört med
jan-feb 2019
SB + ÄB
2020
7 Internationellt bistånd 4 546 85 9 733 791 45 989
1:1 Biståndsverksamhet 4 419 71 9 479 766 44 283
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 113 16 225 24 1 492
Övriga anslag 14 - 2 28 1 214
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 2 0 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 9 - 1 19 0 127
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 3 0 5 1 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 1 0 20
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget