Februari 2020 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan blev i februari 100 miljoner kronor. Det är 197 miljoner kronor (66,3 procent) lägre än i februari 2019. Utbetalningarna från detta utgiftsområde styrs i hög grad av avtal och kan variera från en månad till en annan.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
feb 2020
Förändring
jämfört med
feb 2019
Utfall
jan-feb 2020
Förändring
jämfört med
jan-feb 2019
SB + ÄB
2020
5 Internationell samverkan 100 - 197 434 - 229 2 028
1:1 Avgifter till internationella organisationer 56 - 205 358 - 235 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 13 6 17 5 193
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 0 7 2 45
1:9 Svenska institutet 14 2 25 1 131
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 4 0 8 1 176
Övriga anslag 10 0 19 - 2 154
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 2 0 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 0 - 1 5
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 5 0 8 - 1 72
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 5 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 3 0 19
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 1 0 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget