Februari 2020 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution blev 896 miljoner kronor i februari, vilket är 36 miljoner kronor (3,8 procent) lägre än i februari 2019.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
feb 2020
Förändring
jämfört med
feb 2019
Utfall
jan-feb 2020
Förändring
jämfört med
jan-feb 2019
SB + ÄB
2020
3 Skatt, tull och exekution 896 - 36 1 820 5 12 057
1:1 Skatteverket 571 - 50 1 193 - 14 7 925
1:2 Tullverket 166 19 317 26 2 123
1:3 Kronofogdemyndigheten 159 - 4 310 - 7 2 009
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget