Februari 2020 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor. Utgiftsområdet omfattar även verksamhet inom utbildning och forskning.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev i februari 950 miljoner kronor, vilket är 62 miljoner kronor högre än i februari 2019.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
feb 2020
Förändring
jämfört med
feb 2019
Utfall
jan-feb 2020
Förändring
jämfört med
jan-feb 2019
SB + ÄB
2020
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 950 62 1 998 279 19 790
1:2 Insatser för skogsbruket 9 2 17 5 252
1:10 Gårdsstöd m.m. 31 - 16 135 - 6 7 345
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 270 - 5 541 126 3 896
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 171 45 431 231 2 987
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 165 5 331 9 1 985
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 45 3 100 - 28 571
Övriga anslag 257 30 443 - 57 2 753
1:1 Skogsstyrelsen 43 8 79 - 1 488
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 0 24 0 153
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 - 7 20 3 126
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 2 1 2 1 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 21 6 23 8 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 25 11 25 11 53
1:8 Statens jordbruksverk 30 - 7 87 - 13 601
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 0 2 1 7
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 7 - 32 25 - 43 144
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 3 2 4 - 1 33
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 12 7 15 - 31 164
1:14 Livsmedelsverket 19 - 2 47 - 2 257
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 15 13 24 20 261
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 43 43 43 2 43
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 4 0 6 2 50
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 - 2 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 5 0 10 1 114
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien - 1 - 1 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 5 - 13 6 - 12 107
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget