Februari 2020 Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är främst Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och affärsverket Svenska kraftnät som ansvarar för att genomföra åtgärderna inom området.

Utfall för utgiftsområdet Energi

Miljoner kr

Utfallet för Energi uppgick till 173 miljoner kronor i februari 2020. Det är 2 miljoner kronor (1,4 procent) högre än februari 2019.

Utgiftsområde 21 Energi, miljoner kronor
Utfall
feb 2020
Förändring
jämfört med
feb 2019
Utfall
jan-feb 2020
Förändring
jämfört med
jan-feb 2019
SB + ÄB
2020
21 Energi 173 2 275 7 3 469
1:1 Statens energimyndighet 31 7 57 5 305
1:2 Insatser för energieffektivisering 18 14 24 8 203
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 0 0 0 0 25
1:4 Energiforskning 85 - 34 135 - 9 1 568
1:5 Laddinfrastruktur längs större vägar 50
1:7 Energiteknik 0 0 1 0 835
1:8 Elberedskap 14 1 22 - 11 258
Övriga anslag 25 14 35 13 226
1:6 Energimarknadsinspektionen 10 3 20 5 135
1:9 Avgifter till internationella organisationer 14 12 14 12 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 0 1 1 1 65
1:3 (2019) Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 0
1:5 (2019) Planeringsstöd för vindkraft - 1 - 4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget