Februari 2020 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt uppgick till 195 miljoner kronor i februari, vilket är 27 miljoner kronor (16,4 procent) högre än i februari 2019.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
feb 2020
Förändring
jämfört med
feb 2019
Utfall
jan-feb 2020
Förändring
jämfört med
jan-feb 2019
SB + ÄB
2020
19 Regional tillväxt 195 27 310 8 3 673
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 75 - 3 136 3 1 691
1:2 Transportbidrag 59 21 74 10 455
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 61 10 100 - 5 1 527
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget