Februari 2020 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik blev 209 miljoner kronor i februari, vilket är 27 miljoner kronor (15,1 procent) högre än i februari 2019.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
feb 2020
Förändring
jämfört med
feb 2019
Utfall
jan-feb 2020
Förändring
jämfört med
jan-feb 2019
SB + ÄB
2020
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 209 27 377 2 3 727
1:4 Boverket 24 2 47 3 333
1:6 Lantmäteriet 54 11 103 15 661
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 4 1 0 - 8 165
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 95 9 151 12 2 100
2:1 Konsumentverket 12 - 1 27 0 170
Övriga anslag 20 6 49 - 20 298
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 1 0 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 0 0 25
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 1 1 1 1 43
1:5 Statens geotekniska institut 4 0 10 2 51
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 2 - 1 4 - 1 34
1:10 Innovativt och hållbart byggande 3 3 4 - 19 25
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 8 1 53
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 4 0 26
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 2 2 17 - 4 17
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 1 1 1 1 4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget