Februari 2020 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar  Statschefen, Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 185 miljoner kronor i februari, vilket är 71 miljoner kronor (6,4 procent) högre än samma månad 2019.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
feb 2020
Förändring
jämfört med
feb 2019
Utfall
jan-feb 2020
Förändring
jämfört med
jan-feb 2019
SB + ÄB
2020
1 Rikets styrelse 1 185 71 2 607 98 15 131
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 57 5 184 - 5 969
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 74 1 130 - 2 861
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 6 3 9 2 100
2:5 Riksrevisionen 27 1 53 0 348
4:1 Regeringskansliet m.m. 662 41 1 367 74 7 922
5:1 Länsstyrelserna m.m. 257 16 521 10 3 172
6:1 Allmänna val och demokrati 9 - 4 14 - 13 142
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 1 - 1 3 0 118
8:1 Mediestöd 53 13 136 29 762
Övriga anslag 39 - 2 190 3 736
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 86 3 146
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 9 1 18 3 112
3:1 Sametinget 4 1 7 0 55
6:2 Justitiekanslern 4 - 1 8 - 1 53
6:3 Datainspektionen 8 - 1 15 0 110
6:4 Valmyndigheten 1 0 3 - 1 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 42 1 169
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 - 4 1 - 3 2
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 7 1 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 3 1 5 1 29
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget