December 2020 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar  Statschefen, Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 907 miljoner kronor i december, vilket är 559 miljoner kronor (41,5 procent) högre än samma månad 2019. Det beror främst på att utfallet för anslag 8:1 Mediestöd blev 458 miljoner kronor högre för perioden.

Det preliminära utfallet för 2020 uppgår till 15 677 miljoner kronor, vilket är 708 miljoner kronor (4,7 procent) högre än 2019.

Utfallet för anslag 8:1 Mediestöd uppgår till 1 466 miljoner kronor 2020. Det är 822 miljoner kronor (127,7 procent) högre än 2019. Anslaget används för utgifter för statsbidrag i form av presstöd och mediestöd. Det högre utfallet beror främst på att anslaget anvisats ytterligare medel till följd av coronapandemin. Under 2020 har tillfälliga ändringar i medie- och presstödet införts för att möjliggöra utbetalningar av stöd till tidningar m.m. som oftast inte är stödberättigade.

Utfallet för anslag 6:1 Allmänna val och demokrati uppgår till 140 miljoner kronor 2020. Det är 322 miljoner kronor (69,7 procent) lägre än 2019. Minskningen beror främst på att utgifterna 2019 var högre till följd av Europaparlamentsvalet.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
dec 2020
Förändring
jämfört med
dec 2019
Utfall
jan-dec 2020
Förändring
jämfört med
jan-dec 2019
SB + ÄB
2020
1 Rikets styrelse 1 907 559 15 677 708 16 096
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 47 - 11 907 - 60 969
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 101 10 860 39 861
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 17 - 4 87 - 30 100
2:5 Riksrevisionen 36 8 330 0 348
4:1 Regeringskansliet m.m. 697 - 14 7 691 - 42 7 930
5:1 Länsstyrelserna m.m. 402 105 3 320 267 3 377
6:1 Allmänna val och demokrati 12 - 32 140 - 322 145
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 4 - 1 115 - 3 118
8:1 Mediestöd 501 458 1 466 822 1 462
Övriga anslag 89 40 761 37 786
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 47 40 186 42 186
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 8 - 1 106 1 112
3:1 Sametinget 7 - 2 50 - 5 55
6:2 Justitiekanslern 4 - 1 50 - 2 53
6:3 Datainspektionen 14 4 113 12 120
6:4 Valmyndigheten 2 2 18 - 2 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 169 1 169
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 - 2 1 - 13 2
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 4 1 42 4 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 4 0 25 - 1 29
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt