November 2020 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar  Statschefen, Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 192 miljoner kronor i november, vilket är 22 miljoner kronor (1,9 procent) högre än samma månad 2019.

Hittills i år uppgår utfallet till 13 770 miljoner kronor, vilket är 149 miljoner kronor (1,1 procent) högre än motsvarande period 2019.

Utfallet för anslag 8:1 Mediestöd blev 364 miljoner kronor högre för perioden och uppgick till 965 miljoner kronor. Det är en ökning med 60,6 procent. Det högre utfallet består bland annat av utbetalat stöd om 150 miljoner kronor till nyhetstidningar som drabbats av fallande annonsintäkter på grund av coronapandemin. Utfallet för anslag 6:1 Allmänna val och demokrati blev 290 miljoner kronor lägre (69,4 procent) för perioden och uppgick till 128 miljoner kronor. Minskningen beror främst på att utgifterna 2019 var högre till följd av Europaparlamentsvalet.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
nov 2020
Förändring
jämfört med
nov 2019
Utfall
jan-nov 2020
Förändring
jämfört med
jan-nov 2019
SB + ÄB
2020
1 Rikets styrelse 1 192 22 13 770 149 16 096
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 64 12 860 - 49 969
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 72 9 759 29 861
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 6 - 1 70 - 26 100
2:5 Riksrevisionen 26 - 3 295 - 8 348
4:1 Regeringskansliet m.m. 651 - 9 6 994 - 28 7 930
5:1 Länsstyrelserna m.m. 272 9 2 918 161 3 377
6:1 Allmänna val och demokrati 16 6 128 - 290 145
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 3 2 111 - 2 118
8:1 Mediestöd 34 - 13 965 364 1 462
Övriga anslag 47 10 672 - 3 786
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 - 1 140 2 186
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 18 10 98 2 112
3:1 Sametinget 3 0 43 - 3 55
6:2 Justitiekanslern 3 - 1 46 - 1 53
6:3 Datainspektionen 10 3 99 9 120
6:4 Valmyndigheten 1 - 1 16 - 4 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 169 1 169
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 - 1 1 - 11 2
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 4 1 38 3 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 - 1 21 - 1 29
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt