Oktober 2020 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar  Statschefen, Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 276 miljoner kronor i oktober, vilket är 24 miljoner kronor (1,9 procent) högre än samma månad 2019. Det beror bland annat på att länsstyrelserna fått 58 miljoner kronor för att bistå regionerna i arbetet med utökad testning för covid-19. Medlen har betalats ut via anslag 5:1 Länsstyrelserna m.m.

Hittills i år uppgår utfallet till 12 578 miljoner kronor, vilket är 127 miljoner kronor (1,0 procent) högre än motsvarande period 2019. Utfallet för anslag 8:1 Mediestöd blev 377 miljoner kronor högre för perioden och uppgick till 931 miljoner kronor. Det är en ökning med 68,1 procent. Det högre utfallet består bland annat av utbetalat stöd om 150 miljoner kronor till nyhetstidningar som drabbats av fallande annonsintäkter på grund av coronapandemin.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
okt 2020
Förändring
jämfört med
okt 2019
Utfall
jan-okt 2020
Förändring
jämfört med
jan-okt 2019
SB + ÄB
2020
1 Rikets styrelse 1 276 24 12 578 127 16 096
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 38 - 28 796 - 61 969
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 66 - 4 687 21 861
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 9 1 64 - 26 100
2:5 Riksrevisionen 27 2 269 - 5 348
4:1 Regeringskansliet m.m. 690 23 6 342 - 19 7 930
5:1 Länsstyrelserna m.m. 332 60 2 645 152 3 377
6:1 Allmänna val och demokrati 16 8 112 - 296 145
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 2 1 108 - 3 118
8:1 Mediestöd 18 - 32 931 377 1 462
Övriga anslag 78 - 8 624 - 13 786
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 12 5 134 2 186
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 0 - 10 80 - 7 112
3:1 Sametinget 3 - 1 40 - 3 55
6:2 Justitiekanslern 4 0 43 0 53
6:3 Datainspektionen 9 0 90 5 120
6:4 Valmyndigheten 2 0 14 - 3 20
6:5 Stöd till politiska partier 42 0 169 1 169
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 - 1 2 - 10 2
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 34 2 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 20 - 1 29
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt