Januari 2020 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor. Utgiftsområdet omfattar även verksamhet inom utbildning och forskning.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev i januari 1 048 miljoner kronor, vilket är 217 miljoner kronor högre än i januari 2019.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
jan 2020
Förändring
jämfört med
jan 2019
Utfall
jan-jan 2020
Förändring
jämfört med
jan-jan 2019
SB + ÄB
2020
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 1 048 217 1 048 217 19 790
1:2 Insatser för skogsbruket 8 3 8 3 252
1:10 Gårdsstöd m.m. 103 10 103 10 7 345
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 271 131 271 131 3 896
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 260 186 260 186 2 987
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 165 5 165 5 1 985
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 54 - 31 54 - 31 571
Övriga anslag 186 - 87 186 - 87 2 753
1:1 Skogsstyrelsen 36 - 9 36 - 9 488
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 0 12 0 153
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 10 10 10 126
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 2 2 2 2 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 53
1:8 Statens jordbruksverk 58 - 6 58 - 6 601
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 1 0 1 0 7
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 18 - 12 18 - 12 144
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 - 3 1 - 3 33
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 3 - 38 3 - 38 164
1:14 Livsmedelsverket 27 0 27 0 257
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 9 7 9 7 261
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. - 42 - 42 43
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 2 2 2 2 50
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter - 2 - 2 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 6 1 6 1 114
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 1 1 1 1 107
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget