Januari 2020 Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är främst Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och affärsverket Svenska kraftnät som ansvarar för att genomföra åtgärderna inom området.

Utfall för utgiftsområdet Energi

Miljoner kr

Utfallet för Energi uppgick i januari till 102 miljoner kronor. Det är 5 miljoner kronor (5,0 procent) högre än januari 2019.

Utgiftsområde 21 Energi, miljoner kronor
Utfall
jan 2020
Förändring
jämfört med
jan 2019
Utfall
jan-jan 2020
Förändring
jämfört med
jan-jan 2019
SB + ÄB
2020
21 Energi 102 5 102 5 3 469
1:1 Statens energimyndighet 26 - 2 26 - 2 305
1:2 Insatser för energieffektivisering 7 - 6 7 - 6 203
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 0 0 0 0 25
1:4 Energiforskning 51 25 51 25 1 568
1:5 Laddinfrastruktur längs större vägar 50
1:7 Energiteknik 0 0 0 0 835
1:8 Elberedskap 8 - 12 8 - 12 258
Övriga anslag 10 - 1 10 - 1 226
1:6 Energimarknadsinspektionen 10 1 10 1 135
1:9 Avgifter till internationella organisationer 0 0 0 0 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 0 0 0 0 65
1:3 (2019) Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 0
1:5 (2019) Planeringsstöd för vindkraft - 3 - 3
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt