Januari 2020 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt uppgick till 115 miljoner kronor i januari, vilket är 19 miljoner kronor (14,3 procent) lägre än i januari 2019.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
jan 2020
Förändring
jämfört med
jan 2019
Utfall
jan-jan 2020
Förändring
jämfört med
jan-jan 2019
SB + ÄB
2020
19 Regional tillväxt 115 - 19 115 - 19 3 673
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 61 6 61 6 1 691
1:2 Transportbidrag 15 - 11 15 - 11 455
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 39 - 15 39 - 15 1 527
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget