Januari 2020 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar  Statschefen, Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 423 miljoner kronor i januari, vilket är 27 miljoner kronor (1,9 procent) högre än samma månad 2019.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
jan 2020
Förändring
jämfört med
jan 2019
Utfall
jan-jan 2020
Förändring
jämfört med
jan-jan 2019
SB + ÄB
2020
1 Rikets styrelse 1 423 27 1 423 27 15 131
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 127 - 11 127 - 11 969
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 56 - 2 56 - 2 861
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 3 - 1 3 - 1 100
2:5 Riksrevisionen 25 0 25 0 348
4:1 Regeringskansliet m.m. 705 33 705 33 7 922
5:1 Länsstyrelserna m.m. 265 - 6 265 - 6 3 172
6:1 Allmänna val och demokrati 5 - 9 5 - 9 142
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 2 1 2 1 118
8:1 Mediestöd 83 17 83 17 762
Övriga anslag 152 6 152 6 736
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 80 3 80 3 146
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 8 2 8 2 112
3:1 Sametinget 3 0 3 0 55
6:2 Justitiekanslern 4 0 4 0 53
6:3 Datainspektionen 7 0 7 0 110
6:4 Valmyndigheten 1 0 1 0 20
6:5 Stöd till politiska partier 42 1 42 1 169
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 0 0 2
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 3 0 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 2 0 29
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget