September 2019 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Utfallet för Internationellt bistånd blev i september 1 864 miljoner kronor, vilket är 251 miljoner kronor (15,6 procent) högre än i september föregående år.

Biståndet under de nio första månaderna uppgår till 31 858 miljoner kronor, vilket är 1 921 miljoner kronor (6,4 procent) högre än förra året. Det högre utfallet avser främst stöd till multilaterala och internationella organisationer och fonder. Budgeten för detta stöd är dock marginellt förändrad jämfört med 2018, vilket innebär att skillnaden beror på månadsförskjutningar.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
sep 2019
Förändring
jämfört med
sep 2018
Utfall
jan-sep 2019
Förändring
jämfört med
jan-sep 2018
SB + ÄB
2019
7 Internationellt bistånd 1 864 251 31 858 1 921 44 158
1:1 Biståndsverksamhet 1 743 232 30 789 1 839 42 661
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 103 15 926 70 1 288
Övriga anslag 17 4 143 12 209
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 11 0 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 10 0 89 8 125
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 5 3 31 1 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 2 1 12 3 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt