September 2019 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt blev 262 miljoner kronor i september. Det är 50 miljoner kronor (23,7 procent) högre än i september 2018.

För perioden januari-september uppgår utfallet för utgiftsområdet till 2 032 miljoner kronor, vilket är 201 miljoner kronor (11 procent) högre än samma period 2018.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
sep 2019
Förändring
jämfört med
sep 2018
Utfall
jan-sep 2019
Förändring
jämfört med
jan-sep 2018
SB + ÄB
2019
19 Regional tillväxt 262 50 2 032 201 3 527
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 88 - 13 879 74 1 675
1:2 Transportbidrag 53 2 277 4 431
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 121 61 876 123 1 421
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt