September 2019 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagen samt Riksdagens ombudsmän, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 097 miljoner kronor i september, vilket är 13 miljoner kronor (1,2 procent) högre än i september 2018. Det högre utfallet avser främst anslag 8:1 Mediestöd.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 10 951 miljoner kronor. Det är 495 miljoner kronor (4,7 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
sep 2019
Förändring
jämfört med
sep 2018
Utfall
jan-sep 2019
Förändring
jämfört med
jan-sep 2018
SB + ÄB
2019
1 Rikets styrelse 1 097 13 10 951 495 14 743
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 128 - 2 791 60 926
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 65 3 596 12 819
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 10 5 82 20 100
4:1 Regeringskansliet m.m. 538 - 10 5 695 148 7 894
5:1 Länsstyrelserna m.m. 257 11 2 222 98 3 028
6:1 Allmänna val och demokrati 6 - 11 399 8 517
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 2 - 2 110 - 1 118
8:1 Mediestöd 48 10 503 108 622
Övriga anslag 43 8 552 41 718
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 1 125 2 145
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 10 3 77 7 102
3:1 Sametinget 6 3 38 6 55
6:2 Justitiekanslern 4 0 38 3 50
6:3 Datainspektionen 9 3 75 15 94
6:4 Valmyndigheten 2 0 16 2 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 125 - 4 172
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 1 - 2 10 1 15
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 28 3 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 18 5 29
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt