Augusti 2019 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Utfallet för Internationellt bistånd blev i augusti 2 286 miljoner kronor, vilket är 771 miljoner kronor (25,2 procent) lägre än i augusti föregående år.

Biståndet under de åtta första månaderna uppgår till 29 994 miljoner kronor, vilket är 1 669 miljoner kronor (5,9 procent) högre än förra året. Det högre utfallet avser främst stöd till multilaterala och internationella organisationer och fonder. Budgeten för detta stöd är dock marginellt förändrad jämfört med 2018, vilket innebär att skillnaden beror på månadsförskjutningar.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
aug 2019
Förändring
jämfört med
aug 2018
Utfall
jan-aug 2019
Förändring
jämfört med
jan-aug 2018
SB + ÄB
2019
7 Internationellt bistånd 2 286 - 771 29 994 1 669 44 158
1:1 Biståndsverksamhet 2 144 - 777 29 046 1 607 42 661
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 127 6 822 54 1 288
Övriga anslag 14 0 126 8 209
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 9 0 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 9 2 79 8 125
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 3 0 26 - 2 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 - 2 11 2 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: