Augusti 2019 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utfallet för Näringsliv blev 297 miljoner kronor i augusti, vilket är 12 miljoner kronor (4,1 procent) lägre jämfört med samma period 2019.

För det första halvåret uppgår utfallet för utgiftsområdet till 4 442 miljoner kronor. Det är 95 miljoner kronor (2,2 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
aug 2019
Förändring
jämfört med
aug 2018
Utfall
jan-aug 2019
Förändring
jämfört med
jan-aug 2018
SB + ÄB
2019
24 Näringsliv 297 12 4 442 95 7 402
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 112 - 6 1 364 143 3 000
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 747 7 747
1:5 Näringslivsutveckling 20 15 436 - 208 817
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 158 5 158
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 0 0 150 150 151
1:21 Patent- och registreringsverket 24 - 1 215 8 315
2:3 Exportfrämjande verksamhet 25 - 1 242 - 2 434
Övriga anslag 115 5 1 129 - 8 1 780
1:1 Verket för innovationssystem 21 2 170 16 240
1:4 Tillväxtverket 17 3 180 7 281
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 4 1 38 2 62
1:7 Turistfrämjande 0 0 86 0 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 18 1 152 13 242
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 4 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 7 0 14
1:11 Bolagsverket 4 0 28 - 2 52
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 6 0 8
1:13 Konkurrensverket 12 1 100 7 153
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 - 2 14
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 0 2 - 8 23
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 - 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 - 16 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 - 3 180 - 27 269
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 1 1 13 - 1 36
2:2 Kommerskollegium 6 - 1 57 1 91
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 49 3 87
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 1 0 21 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 24 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt