Augusti 2019 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagen samt Riksdagens ombudsmän, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 035 miljoner kronor i augusti, vilket är 63 miljoner kronor (6,5 procent) högre än i augusti 2018. Det högre utfallet avser främst anslag 8:1 Mediestöd.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 9 853 miljoner kronor. Det är 482 miljoner kronor (5,1 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
aug 2019
Förändring
jämfört med
aug 2018
Utfall
jan-aug 2019
Förändring
jämfört med
jan-aug 2018
SB + ÄB
2019
1 Rikets styrelse 1 035 63 9 853 482 14 743
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 49 5 663 62 926
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 66 7 531 9 819
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 6 - 1 72 15 100
4:1 Regeringskansliet m.m. 635 26 5 157 158 7 894
5:1 Länsstyrelserna m.m. 186 2 1 965 87 3 028
6:1 Allmänna val och demokrati 9 - 22 393 19 517
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 1 - 1 108 0 118
8:1 Mediestöd 45 41 455 98 622
Övriga anslag 38 5 509 33 718
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 1 119 2 145
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 8 0 67 5 102
3:1 Sametinget 3 0 33 3 55
6:2 Justitiekanslern 4 0 34 2 50
6:3 Datainspektionen 9 2 66 12 94
6:4 Valmyndigheten 2 0 14 2 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 125 - 4 172
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 - 1 9 3 15
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 1 25 3 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 17 5 29
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt