Juni 2019 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Utfallet för Internationellt bistånd blev i juni 4 247 miljoner kronor, vilket är 1 449 miljoner kronor (51,8 procent) högre än i juni föregående år. Det högre utfallet avser främst stöd till multilaterala och internationella organisationer och fonder

Biståndet för det första halvåret uppgår till 24 221 miljoner kronor, vilket är 2 092 miljoner kronor (9,5 procent) högre än förra året.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
juni 2019
Förändring
jämfört med
juni 2018
Utfall
jan-juni 2019
Förändring
jämfört med
jan-juni 2018
SB + ÄB
2019
7 Internationellt bistånd 4 247 1 449 24 221 2 092 44 158
1:1 Biståndsverksamhet 4 121 1 442 23 520 2 044 42 661
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 106 4 604 42 1 288
Övriga anslag 19 3 97 6 209
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 7 0 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 11 1 60 5 125
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 4 1 22 - 2 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 3 2 8 3 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt