Juni 2019 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor. Utgiftsområdet omfattar även verksamhet inom utbildning och forskning.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev 913 miljoner kronor i juni vilket är 169 miljoner kronor högre jämfört med juni 2018. De högre utgifterna avser främst anslaget 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö- och struktur.

För det första halvåret uppgår utfallet till 5 027 miljoner kronor, vilket är 574 miljoner kronor (12,9 procent) högre än samma period föregående år. Det är framför allt utgifterna under anslaget 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö- och struktur som ökat.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
juni 2019
Förändring
jämfört med
juni 2018
Utfall
jan-juni 2019
Förändring
jämfört med
jan-juni 2018
SB + ÄB
2019
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 913 169 5 027 574 21 001
1:2 Insatser för skogsbruket 13 - 39 55 - 117 432
1:10 Gårdsstöd m.m. 4 - 14 179 - 295 7 168
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 326 169 1 440 569 5 358
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 134 49 700 235 2 798
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 161 1 965 9 1 947
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 72 15 330 91 598
Övriga anslag 203 - 13 1 357 82 2 700
1:1 Skogsstyrelsen 39 - 1 240 19 450
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 13 1 74 6 146
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 0 54 0 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 5 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 5 2 53 - 5 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 - 1 14 0 53
1:8 Statens jordbruksverk 59 15 317 9 628
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 1 0 3 0 5
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 0 0 84 73 154
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 3 1 17 - 9 33
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 6 1 79 31 199
1:14 Livsmedelsverket 22 1 133 14 255
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 2 - 22 105 - 37 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 42 - 1 51
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 5 0 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 - 1 4 - 1 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 34 - 10 71 - 18 114
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 9 0 54 0 107
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt