Juni 2019 Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är främst Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och affärsverket Svenska kraftnät som ansvarar för att genomföra åtgärderna inom området.

Utfall för utgiftsområdet Energi

Miljoner kr

Utfallet för Energi blev 237 miljoner kronor i juni, vilket är 65 miljoner kronor (38,1 procent) högre än i juni 2018.

Utfallet för det första halvåret uppgår till 1 197 miljoner kronor. Det är 15 miljoner (1,2 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 21 Energi, miljoner kronor
Utfall
juni 2019
Förändring
jämfört med
juni 2018
Utfall
jan-juni 2019
Förändring
jämfört med
jan-juni 2018
SB + ÄB
2019
21 Energi 237 65 1 197 - 15 3 445
1:1 Statens energimyndighet 27 2 159 14 313
1:2 Insatser för energieffektivisering 10 - 6 131 23 228
1:4 Energiforskning 139 42 660 - 23 1 548
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 1 - 4 12 - 66 15
1:7 Energiteknik 31 31 52 29 835
1:8 Elberedskap 13 1 89 14 258
Övriga anslag 15 - 1 95 - 5 249
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 1 0 1 0 10
1:6 Energimarknadsinspektionen 10 0 54 - 1 123
1:9 Avgifter till internationella organisationer 1 1 20 2 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 2 - 2 20 - 6 90
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt