Juni 2019 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt blev 221 miljoner kronor i juni. Det är 12 miljoner kronor (5,8 procent) högre än i juni 2018.

För det första halvåret uppgår utfallet för utgiftsområdet till 1 318 miljoner kronor, vilket är 117 miljoner kronor (9,8 procent) högre än samma period 2018.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
juni 2019
Förändring
jämfört med
juni 2018
Utfall
jan-juni 2019
Förändring
jämfört med
jan-juni 2018
SB + ÄB
2019
19 Regional tillväxt 221 12 1 318 117 3 527
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 88 - 5 562 50 1 675
1:2 Transportbidrag 13 6 196 9 431
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 120 11 560 59 1 421
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt