Juni 2019 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagen samt Riksdagens ombudsmän, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 169 miljoner kronor i juni, vilket är 59 miljoner kronor (4,8 procent) lägre än i juni 2018. Det lägre utfallet avser främst anslaget 8:1 Mediestöd.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 7 504 miljoner kronor. Det är 287 miljoner kronor (4,0 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
juni 2019
Förändring
jämfört med
juni 2018
Utfall
jan-juni 2019
Förändring
jämfört med
jan-juni 2018
SB + ÄB
2019
1 Rikets styrelse 1 169 - 59 7 504 287 14 743
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 40 - 7 463 34 926
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 66 - 3 401 6 819
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 24 13 54 19 100
4:1 Regeringskansliet m.m. 618 - 3 3 805 105 7 894
5:1 Länsstyrelserna m.m. 293 5 1 596 87 3 028
6:1 Allmänna val och demokrati 31 - 4 355 25 517
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 2 0 105 1 118
8:1 Mediestöd 47 - 66 334 - 17 622
Övriga anslag 47 7 392 26 718
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 106 0 145
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 10 3 52 6 102
3:1 Sametinget 7 1 26 2 55
6:2 Justitiekanslern 5 0 26 2 50
6:3 Datainspektionen 10 2 49 9 94
6:4 Valmyndigheten 2 1 10 1 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 83 - 3 172
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 2 0 7 3 15
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 18 2 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 13 4 29
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt