Maj 2019 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Utfallet för Internationellt bistånd blev i maj 1 662 miljoner kronor, vilket är 35 miljoner kronor (2,1 procent) lägre än i maj föregående år.

Biståndet under de fem första månaderna uppgår till 19 975 miljoner kronor, vilket är 643 miljoner kronor (3,3 procent) högre än förra året. Det beror i huvudsak på att utbetalningarna av bistånd till Asien skett tidigare i år. Budgeten för bistånd till  Asien är dock oförändrad jämfört med 2018.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
maj 2019
Förändring
jämfört med
maj 2018
Utfall
jan-maj 2019
Förändring
jämfört med
jan-maj 2018
SB + ÄB
2019
7 Internationellt bistånd 1 662 - 35 19 975 643 44 158
1:1 Biståndsverksamhet 1 553 - 42 19 399 602 42 661
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 95 5 498 38 1 288
Övriga anslag 14 1 77 3 209
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 6 0 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 8 0 48 4 125
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 4 3 18 - 2 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 5 1 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: