Maj 2019 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan blev i maj 109 miljoner kronor. Det är 18 miljoner kronor högre än i maj 2018. Utbetalningarna från detta utgiftsområde styrs i hög grad av avtal och kan variera från en månad till en annan.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
maj 2019
Förändring
jämfört med
maj 2018
Utfall
jan-maj 2019
Förändring
jämfört med
jan-maj 2018
SB + ÄB
2019
5 Internationell samverkan 109 18 1 057 318 2 360
1:1 Avgifter till internationella organisationer 84 62 876 342 1 680
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 11 - 19 50 - 13 193
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 0 16 1 44
1:9 Svenska institutet - 6 - 18 44 - 1 125
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 6 - 8 21 - 13 174
Övriga anslag 10 0 50 1 145
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 4 - 1 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 1 1 3 3 14
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 3 0 19 0 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 12 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 8 0 19
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 4 0 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt