Maj 2019 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagen samt Riksdagens ombudsmän, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 1 178 miljoner kronor i maj, vilket är 78 miljoner kronor (7,0 procent) högre än i maj 2018. Det beror bland annat på att utfallet för anslag 6:1 Allmänna val och demokrati blev 20 miljoner kronor högre.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 6 335 miljoner kronor. Det är 346 miljoner kronor (5,8 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
maj 2019
Förändring
jämfört med
maj 2018
Utfall
jan-maj 2019
Förändring
jämfört med
jan-maj 2018
SB + ÄB
2019
1 Rikets styrelse 1 178 78 6 335 346 14 743
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 51 6 423 41 926
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 69 - 3 335 9 819
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 8 1 30 6 100
4:1 Regeringskansliet m.m. 669 26 3 187 108 7 894
5:1 Länsstyrelserna m.m. 262 16 1 303 82 3 028
6:1 Allmänna val och demokrati 31 20 323 29 517
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 2 0 103 1 118
8:1 Mediestöd 48 10 287 49 622
Övriga anslag 39 4 345 20 718
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 100 0 145
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 10 2 41 3 102
3:1 Sametinget 4 1 20 1 55
6:2 Justitiekanslern 4 0 21 1 50
6:3 Datainspektionen 8 - 1 39 7 94
6:4 Valmyndigheten 2 0 8 1 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 83 - 3 172
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 5 3 15
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 1 15 2 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 11 3 29
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt