April 2019 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan blev i april 121 miljoner kronor. Det är 22 miljoner kronor högre än i april 2018. Utbetalningarna från detta utgiftsområde styrs i hög grad av avtal och kan variera från en månad till en annan.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
april 2019
Förändring
jämfört med
april 2018
Utfall
jan-april 2019
Förändring
jämfört med
jan-april 2018
SB + ÄB
2019
5 Internationell samverkan 121 22 949 299 2 362
1:1 Avgifter till internationella organisationer 71 19 792 280 1 680
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 11 1 39 6 193
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 0 13 1 44
1:9 Svenska institutet 13 4 50 17 125
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 11 - 1 15 - 5 174
Övriga anslag 12 - 1 40 1 147
1:3 Nordiskt samarbete 2 0 4 0 16
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 1 0 2 2 14
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 4 - 1 15 - 1 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 9 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 6 0 19
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 3 0 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt